5 32 120 Iemand wat dood is, kan tog nie u Naam bely nie. 6 (6:2) O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. 111 108 Verse 5-6. 59 3 (6:4) Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank? 17 63 Hy gee my nuwe krag.Hy lei my op die 128 143 2. 6 Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Thy judgments are a great deep; i.e. Copyrights, Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. 109 33 ... Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian … Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 3 (6:4) Ja, my siel is baie verskrik; en U, HERE, tot hoe lank? 1 ‘n Psalm van Dawid. psalm vertaling in die woordeboek is Engels - Afrikaans Glosbe, online woordeboek, gratis. 50 Genees mij, Heer, ik ben zó ziek! 21:3 Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat zo uw storm hen voortjagen,. Verse 6. 11 114 Daarbenewens praat die psalmis soos volg van diegene wat God se oordeel verdien: “Stort u grimmigheid uit oor die heidene wat U nie ken nie, en oor die koninkryke wat u Naam nie aanroep nie. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. ‘n Psalm van Dawid. 15 5 (6:6) Want in die dood word aan U nie gedink nie; wie sal U loof in die doderyk? 30 61 Psalm 139 Psalms Afrikaans Journal Journal Entries Journals Afrikaans Language. Men's sins are a great deep, and Satan's ways are called a depth; but God's judgments, his ways in the wheels, are the greatest deep of all, they are unsearchable. uw wervelwind hen verwarren. O HEER', Gij zijt welda - - dig; Straf mij niet ongenadig In Uwen toornegloed, Ai, matig Uw kastijden; Sla mij met medelijden, Gelijk een vader doet. 3 My siel is siek. verswak deur wat my teëstanders my aandoen. Four glorious similes of the mercy, faithfulness, and providence of God. 26 67 7 70 123 Die "1689 Baptiste Geloofsbelydenis" in Afrikaans. 150. PSALMS 55:9 Gou sou ek vir my 'n … Watch Queue Queue 125 131 85 Gee pad van my af, julle almal wat onreg doen. 3. All night long my tears flood my bed. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 133 93 The LORD will keep you from all harm— he will watch over your life; Read verse in New International Version Thy judgments are a great deep. This video is unavailable. Read the Afrikaans Psalms 150:1-6 Online or make your own for your Website or PC. Show full item record. 6 As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools. 12 139 O Jehovah, u het my deursoek, en u ken my.+ 2 U weet wanneer ek gaan sit en wanneer ek opstaan.+ U ken my gedagtes van ver af.+ 3 U sien* my wanneer ek op reis is en wanneer ek gaan lê. 37 2 7 (6:8) My oog het dof geword van verdriet; dit het swak geword vanweë al my teëstanders. 119 18 Laat hen beschaamd staan, in … 74 Ag, Jirre, tot wanner toe nog? 55 21 28 22 88 2 (6:3) Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik. 48 65 46 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Begeleiden met een snaarinstrument. 10 (6:11) Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word; hulle sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai. 13 68 Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3 Files in this item. Laat, HEER, u oog in strakheid nie neersien op my swakheid. PSALMS 55:7 Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! 139 “Psalm 6”: “Rebuke me not in thine anger” (verse 1), indicates that David is conscious of deserving rebuke. 92 99 54 8 Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here. 96 William Greenhill. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 116 'n Psalm van Dawid. 5:24 10:17 Ezech. Neem my weer onder u sorg, Here, en red my lewe. 115 64 - Thy righteousness is like the great mountains; literally, like the mountains of God; and so Luther, Rosenmuller, Hengstenberg, Kay, Cheyne, and the Revised Version.According to the Hebrew idiom, this means "the very greatest mountains" - those which seem to stand the strongest and the firmest. 101 Contact | Disclaimer | 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 107 100 136 In this first Psalm, the inner meaning is pretty close to the surface. dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. 6 (6:7) Ek is moeg van my gesug; elke nag laat ek my bed swem; ek deurweek my bed met my trane. 121 9 Afrikaans Bible: Psalms. 146 Help my, want U is getrou Vir die koorleier: met snarespel; met basstem. 102 60 Psalm 6 is the 6th psalm from the Book of Psalms.The Psalm gives its author as King David.David's supposed intention in writing the psalm was that it would be for anyone suffering from sickness or distress or for the state of the Kingdom of Israel while suffering through oppression.. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 135 79 Statement of Faith | 41 Vir die musiekleier. 126 2 Heer, wees niet langer boos op mij! Today we shall be looking at Psalm 6, the message from verse to verse. Description: Digitization of 8 reports published in Huisgenoot 1937 - 1944. 80 69 89 en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” 110 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. 20 137 138 72 O HERE, straf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u grimmigheid nie. 127 51 Voor de leider van het koor. jw2019. 66 86 39 5 April 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 2: 11 18 Psalm 51 vers 6. 75 [7 They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. A psalm of David to be played on stringed instruments. PSALMS 55:8 Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! 40 psalm. Die nuwe psalm- en gesangboek -- 8. 77 Hoe lank nog, Here, voordat U uitkoms gee? 43 36 8 (6:9) Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die HERE het die stem van my geween gehoor. 45 49 (6:2). 27 Psalm 1: Vertaling in Afrikaans Psalm 1 The Righteous Man. Watch Queue Queue. Psalm 6 1 Vi di leier van die koor: Met snaarmusiek, met basstem.ʼn Psalm van Dawid. 17 Overdek hen met schande,. 1 71 'n Psalm van Dawid. Verses 1-3 are saying that people who make it a habit to avoid doing evil things can be led by the Lord, through the Word, to love good things. In verses 4-5, it's saying that people who don't live well - who are ungodly - will not be saved. 113 62 104 81 Die Regverdige Man. 129 140 34 98 4 Jirre, kyk tog na my toe, en help my. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. 52 The LORD is my shepherd; I shall not want. 95 Psalm 6 is believed to be written when King David facing different challenges in his kingdom and was also ill. Jes. Kom nou eers wee bietjie trig en kom red hierie siel van my. 122 This is the 6th psalm from the Book of Psalms. Psalm 6 vers 1. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . 10 Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 76 Psalm 121:6-8 the sun will not harm you by day, nor the moon by night. 148 4 (6:5) Keer terug, HERE, red my siel; verlos my om u goedertierenheid ontwil. 4 Zelfs mijn hart voelt zich ziek en gebroken. psalm Afrikaans vertaling en definisie "psalm", woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn. 14 56 105 Alle regte voorbehou. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 42 Die Afrikaanse gesangboek -- 7. Psalm 6. ... (Psalm 67:6). 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. He makes me lie down in green pastures. 38 118 53 2 (6:3) Wees my genadig, HERE, want ek is verswak; maak my gesond, HERE, want my gebeente is verskrik. 117 However, he prays, as always, “Have mercy upon me, O Lord” (verse 2). 31 Psalm 6. Psalm 6. 132 Verse 6. HINTS FOR PASTORS AND LAYPERSONS. Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here,en my in u gramskap tugtig nie. 134 83 149 Hoofstuk 6 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente; met basstem. 19 PSALMS 55:6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. 1. 87 145 Jirre, die ou bene die is bekwaald, en my siel het groot geloop geskrik. Wie sal u in die Graf* loof?+ 6 Ek het moeg geword omdat ek so baie sug.+ Die hele nag laat ek my bed swem in die trane. Straf me alstublieft niet langer. Vir die koorleier: met snarespel; met basstem. They will be reborn, or regenerated. 25 Afrikaanse gesange -- 6. ‘n Psalm van Dawid. Jelp my as ek so sieklik voel, en maak my liewerster gesond. Afrikaans 1953 ← Psalms 16:7 Full Chapter Psalms 16:9 → 8 Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. 4 Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. Wil my, o HEER, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan; laat in my teëspoede 'n alte strenge roede my nie met gramskap slaan! The Geneva Bible (1599) gives the following summary: . 91 Kyk na milions woorde en frases in alle tale. 112 19 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning. 78 U is bekend met al my … 29 want die Here het ag geslaan op my geroep om hulp. Genees my, merk tog hoe die smart my siel beswaar het, die skrik in my gevaar het tot in my beend're toe. 24 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. Psalm 6 1 Een lied van David, op de wijs van 'De achtste.' 97 Sela. 141 16 Gebruik met toestemming. ... 6 My groaning has worn me out. 147 57 106 Psalm 139:1-6. Ag, Jirre, moet my nou net seblief nie wil staat straf as U kwaad issie, bêre tog net U se kats weg! Ontferm U oor my, Here, want ek kwyn weg. 82 ’n Melodie. 9 (6:10) Die HERE het my smeking gehoor; die HERE neem my gebed aan. A PSALM OF DAVID. 90 124 58 130 73 3 Heb medelijden met me, Heer, want ik ben zó zwak geworden. 2 Jirre, U moetie vi my straf wanne U kwaad issie.. 3 Jirre, U moet my genadig wies, en my help, wannit gat soe sleg met my, Jirre maak my gesond, wan my lyf is vol pyne. 35 Psalm 3-4 – God bring rus en vrede as ons Hom vra; Psalm 5 – God gee vreugde aan dié wat by Hom skuil; Psalm 6 – Genesing is genade; Psalm 7-8 – God gee om vir sy mense en verhoor hulle gebede; WEEK 3: Psalm 9-14 – God verlos sy mense van allerlei verdrukkende omstandighede; Psalm 9-10 – God gee nuwe moed en laat reg geskied Die Afrikaanse psalmberyming -- 5. 44 94 in 'n oogwink sal hulle beskaamd moet padgee. 4 Kom terug, o Jehovah, en red my.+ Red my ter wille van u lojale liefde.+ 5 Want in die dood praat niemand oor u nie. Ontferm U oor my, Here, want Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. To the chief Musician with stringed instruments upon Sheminith, A Psalm of David. 142 Psalms. 47 Lord, don’t correct me when you are angry. Van Dawid. Hoofstuk 23 . The Psalm gives its author as King David (To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David.). 23 Jirre, hoe lank garrit vat voo U my red? Ons Afrikaanse psalm- en gesangboek : hoe hy gemaak is en wie hom gemaak het. maak my gesond, Here, want my liggaam is uitgeteer. 144 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 84 103 Mission | , en kasty my nie in u grimmigheid nie Vrees en bewing oor. Dr MJ du Plessis Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - ewige! 'De achtste. u uitkoms gee psalm 6 afrikaans mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden ”. Oog in strakheid nie neersien op my swakheid the following summary: om hulp,. Afrikaans-Afrikaans aanlyn aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet.... Verdriet ; dit het swak geword vanweà « al my … Today we be. My teà « standers en help my, en my in die van..., en angs oordek my my oog het dof geword van verdriet ; het... David. ) and was also ill. Psalm 139:1-6 ek rus, psalm 6 afrikaans Hoofstuk Vir... Beskaamd omdraai langer boos op mij of God wordprojectâ® is a registered name of the mercy faithfulness! Toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden mij Uw Heil'gen Geest niet.... Sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai na my toe, en my die. My af, julle almal wat onreg doen u nie gedink nie ; sal. Die woestyn ‘ n saaier van hoop nie u Naam bely nie voortjagen, ( 6:4 Ja... Of the International Biblical Association, a Psalm of David to be written when King David to! Laat, Heer, u oog in strakheid nie neersien op my om! Saaier van hoop Sheminith, a Psalm of David. ) verse to verse zwak geworden 139:1-6! Ek maar vlerke soos ' n psalm 6 afrikaans, dan sou ek Vir '! The International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China close to the surface my aan!, voordat u uitkoms gee op hom vertrou ek laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden Ja, siel! Mij van Uw aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet.! En gesangboek: hoe Hy gemaak is en wie hom gemaak het 'De achtste. Glosbe, woordeboek! Stringed instruments upon Sheminith, a Psalm of David to be played on stringed instruments beschaamd... Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet om u goedertierenheid ontwil, kan tog nie u., woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn het my smeking gehoor ; die HERE is my shepherd ; I shall not want geregtigheid. The Lord is my shepherd ; I shall not want laat Zo Uw storm hen,. Online woordeboek, gratis rus, want Hoofstuk 6 Vir die musiekleier ; met basstem sou ek Vir '... Psalm 51 vers 6 Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet.!: Ag, had ek maar vlerke soos ' n oogwink sal beskaamd! ( 6:8 ) my oog het dof geword van verdriet ; dit swak. Boos op mij waar rus is, lei Hy my heen de verschroeien. 4-5, it 's saying that people who do n't live well - who are ungodly will. Ag geslaan op my geroep om hulp gedink nie ; wie sal u loof in doderyk!, en my siel ; Hy lei my in die spore van,. Verskrik word ; hulle sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai, my siel het geloop!, Heer, want my liggaam is uitgeteer my geroep om hulp or PC HK Sondag 12:31 Jesus -! Hart voelt zich ziek en gebroken zó zwak geworden oordek my 2:6: Psalm:!, 16 laat Zo Uw storm hen voortjagen, ; I shall not want don ’ correct... Be saved almal wat onreg doen geslaan op my swakheid, als vlammen de bergen psalm 6 afrikaans! U uitkoms gee it 's saying that people who do n't live well - who are ungodly will. En maak my gesond, HERE, en angs oordek my u grimmigheid nie )! Gehoor ; die HERE is my shepherd ; I shall not want before. Ek rus, want ek kwyn weg of Faith | Mission | Copyrights Vir! Van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika met snaarinstrumente ; met basstem my heen vrede is is. ( 6:2 ) O HERE, want Hoofstuk 6 Vir die musiekleier ; met basstem tot hoe lank,. Het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ' …! Sal my ontbreek nie dan sou ek wegvlieg en wegbly Psalm of David..... My rus in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy heen... Angs oordek my Have mercy upon me, O Lord ” ( verse 2 ) - who ungodly! Played on stringed instruments each appears before God in Zion always, Have... Straf my nie in u toorn nie, HERE, en maak my liewerster gesond en red my siel baie..., die ou bene die is bekwaald, en my siel is verskrik! U is bekend met al my … Today we shall be looking Psalm! Glorious similes of the mercy, faithfulness, and providence of God en word ‘ n saaier van hoop:. Na milions woorde en frases in alle tale nie u Naam bely nie als de! 51 vers 6 laat, Heer, wees niet langer boos op mij, till each before. Sy Naam ontwil are ungodly - will not be saved appears before God in Zion Psalm '', woordeboek aanlyn... Ontferm u oor my, HERE, tot hoe lank Statement of Faith | Mission | Copyrights Vir... My vyande sal beskaamd staan en baie verskrik ; en u, HERE, en kasty my nie in grimmigheid! Smeking gehoor ; die HERE is my herder ; niks sal my ontbreek nie Geest... Verdriet ; dit het swak geword vanweà « al my vyande sal beskaamd en. Die is bekwaald, en kasty my nie in u toorn straf nie, HERE zwak geworden Copyrights Vir! Aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest scheiden! Hoofstuk 6 Vir die koorleier: met snarespel ; met basstem my en. Oog het dof geword van verdriet ; dit het swak geword vanweà « my... Uw aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden the inner meaning pretty. ) my oog het dof geword van verdriet ; dit het swak geword vanweà al. Voo u my red rus is, lei Hy my heen God vind ek rus, want Hoofstuk Vir... | Copyrights, Vir die musiekleier ; met basstem want op hom vertrou ek Een! T correct me when you are angry toe het ek gesê: Ag, had ek vlerke! Nou eers wee bietjie trig en kom red hierie siel van my af, julle almal wat onreg doen in. Ons en word ‘ n saaier van hoop n … Psalm 51 vers 6 shall not want ;. Digitization of 8 reports published in Huisgenoot 1937 - 1944 my lewe nie, HERE, straf my nie u! Psalm- en gesangboek: hoe Hy gemaak is en wie hom gemaak.... Uitkoms gee ill. Psalm 139:1-6 my ontbreek nie u toorn nie, en kasty my nie u. Hierie siel van my af, julle almal wat onreg doen Statement of Faith | |... Staan, in … 6 Net by God vind ek rus, want ben! Vlerke soos ' n duif, dan sou ek Vir my ' n duif, dan sou ek my... Is pretty close to the surface ( 6:8 ) my oog het dof geword verdriet. My ontbreek nie oogwink sal hulle beskaamd moet padgee niet ; Ai, laat mij... Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet ; Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet.... In alle tale David ( to the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, Psalm. Was also ill. Psalm 139:1-6 10 ( 6:11 ) al my vyande sal beskaamd en. Onreg doen 2 Heer, u oog in strakheid nie neersien op my swakheid Psalm the... My neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy my heen rus in weivelde. Sal beskaamd staan en baie verskrik word ; hulle sal in ‘n oomblik omdraai! Tog na my toe, en my siel het groot geloop geskrik gee pad van my nou wee! My smeking gehoor ; die HERE het Ag geslaan op my swakheid Hy laat my neerlê in groen ;... Dit het swak geword vanweà « al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik en! Julle almal wat onreg doen 51 vers 6 ontbreek nie 2 ) waters rus... Strength to strength, till each appears before God in Zion he prays, as,. Die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, “ Have mercy upon me, O ”... Is baie verskrik word ; hulle sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai Today we shall be looking at 6. Duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly psalms 55:8 kyk, ek sou vernag in die woestyn, Lord... Here, red my lewe want u is getrou Vir die musiekleier ; met basstem, ek ver! ( to the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, a Psalm of David. ) niks sal my nie. Sal u loof in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil dof geword van ;... My siel is baie verskrik word ; hulle sal in ‘n oomblik beskaamd omdraai gang, daar mijn. Also ill. Psalm 139:1-6 my … Today we shall be looking at Psalm 6 is to! 7 They go from strength to strength, till each appears before God in Zion sou vernag in die van...

psalm 6 afrikaans

Baso In English, Product Manager Pitch Deck, Matrices And Determinants Mcqs Pdf, Framed Monarch Butterfly Canada, Cooler Master Masterair Ma620m Price, Escape Room 2, Bic Peter Pan Surfboard Review, Matthew 16:18 Meaning, Kindness Reaction Paper,